6 Februar 2016
Velkommen til Lægeklinikken Valdemarscentret

Sygesikring

DET GULE SUNDHEDSKORT

Kan kun bruges i Danmark

 

 

 

 Forhåndstilsagn

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske/eksisterende sygdom er dækket, kan du anmode om et skriftligt forhåndstilagn hos Europæiskes lægekonsulent.

 

Ansøgningen skal indsendes senest 10-12dage før afrejsen.

 

information om sygesikring herunder bl a skift af læge og skift af sygesikringsgruppe: