1 april 2015
Velkommen til Lægeklinikken Valdemarscentret

Sygesikring

 

 

FERIETID: GULT ELLER BLÅT SYGESIKRINGSKORT? ELLER BEGGE DELE?!

Der er blevet talt meget om det ”gule” og ”blå” sygesikringskort, hvad de dækker og måske især, hvad de ikke dækker. Men hvordan er reglerne egentlig og hvornår kan man have gavn af et blåt sygesikringskort, dvs. EU-sygesikringskortet? Det kan du læse mere om her.

Den offentlige rejsesygeforsikring - det gule kort
Reglerne for Den offentlige rejsesygesikring blev ændret pr. januar 2008. De to vigtigste ændringer er:

1.Hjemtransport ved sygdom er ikke længere dækket (bortset fra ved dødsfald).


2.Den geografiske dækning er nu begrænset til EU- og de såkaldte EØS-lande.


Det bemærkes, at der er indgået en særlig aftale mellem de nordiske lande. Det betyder, at hvis man bliver syg eller kommer til skade i Finland, Island, Norge og Sverige, kan man også få dækket merudgifter til hjemtransport. Du skal dog være opmærksom på, at hjemtransporten skal være ordineret af en læge.

I dag dækker den offentlige rejsesygesikring således som udgangspunkt kun udgifter til sygdomsbehandling og kun hjemtransport i forbindelse med dødsfald, og kun i følgende områder:

EU-landene, Færøerne, Grønland, Norge, Island, Andorra, Azorerne, Cypern, Gibraltar, Isle of Man, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Liechtenstein, Madeira, Malta, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Bemærk at rejser til lande som f.eks. Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Tunesien og Marokko ikke længere er omfattet af den offentlige rejsesygesikring.

Den offentlige rejsesygesikring dækker fortsat kun inden for en periode på maksimalt 30 dage efter udrejsedato fra Danmark og kun ved ferierejser.

Den offentlige rejsesygesikring dækker eksempelvis ikke:

■Ved forretningsrejser eller ved ferieophold i forbindelse med forretningsrejser.
■Deltagere i faglige kongresser eller konferencer.
■Professionelle sportsudøvere.
■Udgifter til behandling i udlandet af en række kroniske lidelser, hvis disse med rimelighed kunne forventes at ville medføre et behandlingsbehov under rejsen.


Hvis uheldet er ude, skal man anmelde sagen til SOS International A/S. Telefonnumret står bag på sygesikringskortet. En dansk ambassade eller konsulat i landet kan evt. hjælpe med anmeldelsen.

EU-sygesikringsbeviset – det blå kort
EU-sygesikringsbeviset gælder i alle EU- og EØS-lande (samt i enkelte tidligere franske og spanske kolonilande). På hjemmesiden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan du finde en oversigt over det geografiske dækningsområde - for både det ”gule” og ”blå” sygesikringsbevis.


EU-sygesikringsbeviset anvendes først og fremmest af danskere ved følgende ophold i EU- og EØS-lande:

■Forretningsrejser og udstationering i op til 1 år.
■Arbejdssøgning.
■Ulønnede praktik- og studieophold i op til 1 år.
■Au pair-ophold i op til 1 år.
■Ferie- og studierejser over en måned.


Personer, der har en bestående eller kronisk lidelse, og som under et ophold kan have behov for en efterkontrol e.l., kan have nytte af EU-sygesikringskortet.

EU-sygesikringsbeviset giver ret til læge- og hospitalshjælp, medicin mv. på samme vilkår, som gælder for offentligt sygeforsikrede i det pågældende land. Hjemtransport er hverken dækket ved sygdom eller dødsfald.

Hvis man ønsker at erhverve et EU-sygesikringsbevis, skal man henvende sig til sin kommune, eller bestille det på www.borger.dk, som har ansvaret for udstedelsen. Beviset er gyldigt i op til 5 år (i nogle tilfælde i højst 1 år).

Er man rejst af sted uden EU-sygesikringsbeviset, eller har man mistet det undervejs, kan bopælskommunen udstede et midlertidigt bevis, som kan fremsendes direkte pr. fax til et hospital eller en dansk ambassade eller konsulat i udlandet.

Udenfor EU – privat rejseforsikring:
Hvis man skal på ferie udenfor EU og EØS-landene dækker hverken det gule eller blå sygesikringskort. Her anbefales det at tegne en privat rejseforsikring.

 

 

Rigtig god ferie!

 

 

 Forhåndstilsagn

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske/eksisterende sygdom er dækket, kan du anmode om et skriftligt forhåndstilagn hos Europæiskes lægekonsulent.

 

Ansøgningen skal indsendes senest 10-12dage før afrejsen.

 

information om sygesikring herunder bl a skift af læge og skift af sygesikringsgruppe: